Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2012

trust
Niekiedy szkoda, że niektóre historie nie mają prawa się powtórzyć.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viamefir mefir

September 21 2012

trust
Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym.
— ♥Bisz
Reposted frommefir mefir
trust
Coraz częściej się upewniam, że marzenia są po to, by się nie spełniać, bo nie świata tyczą, ale serca.
— ♥Bisz
Reposted frommefir mefir
trust
6129 54c7
Reposted fromminerai minerai viamefir mefir
trust
Ludzie to przyczyny, a zdarzenia to skutki.
— ♥Bisz
Reposted frommefir mefir
trust
Jak jesteś pierdolnięty, tu nie dają za to renty.
— ♥Bisz
Reposted frommefir mefir
trust
Zadzwoń do mnie rano, ale proszę zrozum najpierw
Że moje życie to chaos i pasmo zmartwień
— Małpa, Pozwól mi nic nie mówić
Reposted fromspes spes viamefir mefir
trust
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, a nie kiedy jesteś samotny
— znalezione
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakatalama katalama
trust
Siedzę cicho, bo widocznie czasem tak lubię.
— małpa.
Reposted fromappreciation appreciation viamefir mefir
trust
A dziś, przeżyłeś czy przeistniałeś ?
Reposted frompeace peace viamefir mefir

September 15 2012

trust
trust
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King, Cujo
Reposted frompiksele piksele viajointskurwysyn jointskurwysyn
trust
ludzie odchodzą ale wspomnienia zostają na zawsze w sercach.
— do niego.
Reposted fromparodia parodia
trust
I choć jakiś neuron wciąż powoduje skurcze serca,
To wiem, to już nie miłość, tylko wspomnienia.
— Codzienność.
Reposted fromparodia parodia
trust
trust
Każdy czeka na kogoś, kto już nigdy nie wróci.
trust
słodząc życie, nie mieszaj zbyt często .
— moblo.
Reposted fromkatalama katalama

September 10 2012

trust
krótka euforia, długa depresja.
— Komety

September 09 2012

trust
Kiedyś będzie przepięknie, kurwa, przepięknie.
Reposted frommefir mefir viakatalama katalama

September 05 2012

trust

Dotyk twój i niczego już nie jestem pewien...

— Pezet
Reposted fromNizejPodpisany NizejPodpisany viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl